Home / Artykuł  / W poszukiwaniu innowacji

W poszukiwaniu innowacji

Niektórzy uważają, że żyjemy w świecie postmodernistycznym – wszystko zostało już wymyślone, osiągnięte, odkryte – i każde nasze działanie jest w istocie tylko kopiowaniem tego, co wcześniej udało się naszym przodkom. W takich warunkach ciężko mówić o innowacyjności, tworzeniu rzeczywistości, która będzie lepsza jakościowo.

Jednak rozwój nowoczesnych technologii otwiera nam całkiem nowe, nieznane dotąd drogi, udostępnia pole do działania. Biocybernetyk i profesor Akademii Górniczo-Hutniczej Ryszard Tadeusiewicz twierdzi, że prawdziwe innowacje polegają na tworzeniu czegoś, czego do tej pory nie było. Na konstruowaniu rzeczy, o których nawet nie śniliśmy, a teraz ich pragniemy. Bum technologiczny daje nam możliwości, których dotąd nie mieliśmy. Nie jest więc tak, że człowiek naszych czasów skazany jest na twórczą stagnację. Wbrew temu, co głoszą entuzjaści postmodernizmu, wciąż pozostaje nam wiele miejsca na tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Technologia ciągle umożliwia nam coś nowego. Wszędzie i bez przerwy pojawiają się jakieś niedoskonałości, nisze, dziury. Dlatego dostrzeganie potrzeb jest punktem wyjścia. A potem przychodzi działanie.
~Piotr Wilam


Jeśli jednak nie interesujemy się nowymi technologiami, inteligentnym oprogramowaniem, coraz to bardziej zaawansowanymi maszynami, to wbrew pozorom, także mamy szansę na stworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wiele zależy od naszego nieszablonowego sposobu myślenia, zdolności do nadawania przedmiotom znanym całkiem nowych znaczeń. Chodzi o dostrzeżenie ukrytego potencjału i wykorzystanie go w innowacyjny sposób. Jeśli będziemy wystarczająco kreatywni, możemy odkryć zupełnie nowe zastosowanie dla czegoś, co wydaje się przestarzałe i nieużyteczne. Edwin Bendyk, dziennikarz, kierownik Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas twierdzi, że owo „kwestionowanie standardu” w przyszłości będzie jedną z kluczowych kompetencji osób chcących tworzyć innowacyjne rozwiązania. W świecie, w którym przedmioty szybko ulegają dewaluacji i zalegają w magazynach lub na wysypiskach, umiejętność wykorzystania ich na nowo dla całkiem odmiennych celów będzie wyjątkowo cenna.

Innowacja może wypływać także z dążenia do uporządkowania rzeczywistości. Należy nieustannie zadawać sobie pytanie, czy można coś zrobić lepiej, prościej, szybciej, zmierzać do ciągłego usprawniania świata. Znajdowanie innowacyjnych rozwiązań zakłada dużą dawkę krytyczności. Jeśli chcemy stworzyć coś nowego, to nie przyjmujemy świata takim, jaki jest – poszukujemy rozwiązań, które będą najlepsze.

Nic nie jest dane na zawsze, dlatego trzeba działać tak, żeby ulepszać to, co jest.
~Marek Balicki


Nie możemy jednak „porządkować rzeczywistości”, jeśli nie działamy w zgodzie z nami samymi i podejmowane przez nas kroki są sprzeczne z naszymi przekonaniami. Dlatego warto ustalić hierarchię wartości i kierować się nią. Istotna jest także pasja oraz zaangażowanie, dzięki którym zyskamy motywację do pokonywania przeszkód stających nam na drodze do realizacji planu. Tylko innowacja stworzona w oparciu o pasję, zaangażowanie, bezinteresowne oddanie sprawie ma szansę zaistnieć i wpłynąć na rzeczywistość. Bez tego zmiana otaczającego nas świata okazuje się niemożliwa.

Innowacyjność naszego rozwiązania może wypływać więc z zainteresowań, kreatywności, pasji, krytyczności wobec obecnej sytuacji. Jednak jeszcze jeden czynnik, który zdecydowanie pomaga nam w tworzeniu nowych rozwiązań, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z niego sprawę. Jest nim ciekawość.

To jest taka nieumiejętność przejścia do porządku dziennego nad czymś, co jest frapujące. To „coś” być może samo z siebie w tym momencie kariery nie buduje, ale inspiruje do tego, by podjąć wysiłek.
~prof. Ryszard Tadeusiewicz


Jeśli już wspominamy o wysiłku, to czasem warto zaryzykować i zacząć działać nawet, gdy nie mamy dokładnie nakreślonego celu, do którego zmierzamy. Istotne jest, by chcieć dokonać zmiany rzeczywistości i podjąć trud. Pozostając w strefie komfortu, stosując tylko rozwiązania, które są nam znane, powielając zachowania naszych poprzedników, nigdy nie uda nam się dokonać żadnej zmiany. Wygodne rozwiązania nigdy nie będą innowacyjne. Jeśli faktycznie chcemy wpływać na otaczającą nas rzeczywistość, to musimy podjąć ryzyko związane z wytyczeniem nowego szlaku. Tylko odwaga w podejmowaniu działań przynosi rezultaty. Warto pamiętać o tym, że nie musimy mieć gotowego planu, by zacząć działać.

Z tą wizją jest więc różnie. Czasem jest tak, że jest to ten motor, który ciągnie, a czasami idziemy w jakimś kierunku i powoli odkrywamy, jaki jest cel.
~Piotr Wilam


Jeśli zdarzają nam się sytuacje, w których zastanawiamy się, czy warto wykraczać poza własne granice, poświęcać swój czas oraz energię na wdrażanie innowacji, należy pamiętać, że zawsze i bezwzględnie warto, o ile projekt nie stoi w sprzeczności z naszymi przekonaniami. Angażowanie się w tworzenie rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jakości życia choćby małej społeczności, oprócz przynoszenia ogromnej satysfakcji, pozwalają nam na samorealizację i umożliwiają rozwój. W świecie dynamicznych zmian, umiejętność odpowiedzi na coraz to nowe problemy jest jedną z kluczowych umiejętności dobrego lidera. Ważne jest to, by podejmować dojrzałe decyzje, dobrze rozumieć otaczająca nas rzeczywistość i, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, mądrze ją zmieniać.

NO COMMENTS

POST A COMMENT