Home / Artykuł  / Oczekiwania wobec przyszłych liderów

Oczekiwania wobec przyszłych liderów

Wspominaliśmy już, że czasy się zmieniają i chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że obecni liderzy mają o wiele łatwiejszy start, niż ci poprzedniego pokolenia, to okazje się, że przed nimi również stają poważne wyzwania.

Być może zadania i trudności są inne, ale jednak zarówno dziś jak i 20 lat temu, aby być skutecznym liderem trzeba było konsekwentnie dążyć do celu i wyciągać cenne lekcje z każdego niepowodzenia. Zadania były co prawda inne, a akcenty rozłożone są inaczej, ale od lat wciąż aktualne jest to, że przywódcy z misją nieustannie muszą mierzyć się z przeciwnościami. Czy przyszłość okaże się inna i zostanie liderem będzie łatwiejsze? A może dobrzy liderzy, zastąpieni przez maszyny, już w ogóle nie będą potrzebni? Nasi rozmówcy wierzą, że dotychczasowa tendencja się utrzyma i zadania nowych liderów będą inne, ale równie trudne, co tych poprzednich. Warto już dzisiaj zastanowić się nad tym, co przyniesie przyszłość, by móc się na nią odpowiednio przygotować.

Trzeba uczyć dzisiejszych młodych liderów, że oni też są częścią historii. Że jeżeli zostaną liderami, to ciąży na nich odpowiedzialność za przyszłość.
~o. Maciej Zięba

Przed nowym pokoleniem stają równie trudne, a może i trudniejsze zadania. Następuje proces odhumanizowania człowieka. Stale izolujemy się od innych, a w codziennych zadaniach wyręczają nas nowoczesne maszyny, algorytmy, roboty, sztuczna inteligencja. Coraz częściej przekazujemy sobie tylko informacje, ale nie potrafimy prowadzić konstruktywnego dialogu. W czasach, kiedy nasze sprawności techniczne są zastępowane przez nowoczesne technologie, istotne stają się umiejętności miękkie, których nie da się tak łatwo zastąpić. Liderami przyszłości będą ludzie, którzy potrafią być dobrymi słuchaczami i mówcami, którzy umieją dostrzec szersze aspekty zachodzących zmian, interpretować zjawiska, odpowiednio na nie reagować, przyswajać nowe informacje, mądrze zmieniać otoczenie. W tych wszystkich sprawnościach wymagających zaangażowania emocjonalnego i zdolności abstrakcyjnego myślenia, nowoczesne technologie jeszcze długo nie będą mogły nas zastąpić.

Myślę, że tak samo to się działo w innych epokach, jak i dzisiaj. Te wszystkie miękkie umiejętności będą bardzo długo przydatne.
~prof. Andrzej Mania

Zapotrzebowanie na sprawności techniczne zmienia się z biegiem lat. To, co było ważne ćwierć wieku temu, obecnie jest nieistotne. Teraz z kolei niezwykle ważne są umiejętności techniczne z dziedzin, które jeszcze nie tak dawno w ogóle nie istniały. Ale i one z biegiem lat stracą na swojej istotności. Za kolejne ćwierć wieku mogą się okazać przestarzałe, nieużyteczne.

Za 20 lat będzie jeszcze bardziej aktualne to, że liczy się nie „twarda wiedza”, a umiejętność jej przyswajania i myślenia.
~Ellen Germain

To, co jest uniwersalne, bez względu na sytuację czy bieg czasu, to zdolność prowadzenia konstruktywnego dialogu, umiejętność godzenia ze sobą różnych grup interesów, łączenie ludzi we współdziałaniu, szczerość, empatia, gotowość do aktywnego słuchania drugiej strony i przyjęcia jej punktu widzenia. Zwłaszcza teraz, kiedy wzmacniają się antagonizmy między poszczególnymi grupami interesów, liderzy, którzy potrafią przekonać do własnej wizji jednych i drugich, mają szczególne znaczenie w społeczeństwie.

Rozczarować mogą się osoby, które obecnie poświęcają swój czas na rozwój umiejętności stricte technicznych w przekonaniu, że dana tendencja utrzyma się przez kolejne lata i skoro teraz potrzebujemy pracowników z branży IT, to przez najbliższe lata nic się nie zmieni. Nawet najbardziej wnikliwe analizy i badania na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość, nie dają nam jej prawdziwego obrazu. Wszystkie prognozy mogą okazać się błędne, bo nie możemy przewidzieć jak daleko pójdzie postęp techniczny i co stanie się możliwe w przeciągu kilku kolejnych lat.

Główną pułapką jest próba wyobrażania sobie przyszłości na zasadzie prostego ciągu dalszego tego, co jest dziś. Jutro może być zupełnie inne, niż dziś.
~prof. Ryszard Tadeusiewicz

Liderzy przyszłości będą musieli wykazać się też większą cierpliwością. To prawda, że w mediach błyszczą osoby pewne siebie, wyraziste, słynące z nieraz kontrowersyjnych wypowiedzi. Jednak trzeba pamiętać, że na dłuższą metę, jeśli prezentujemy stanowisko wyważone i konsekwentnie dążymy do wyznaczonych celów, to w ostatecznym rozrachunku zyskamy większe uznanie, niż znane postaci medialne. Udowodnimy, że jesteśmy godni zaufania i potrafimy doprowadzić do końca swoje pomysły, mamy realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Niestety zbyt często posłuch zdobywają osoby, które nie mają wobec siebie krytycyzmu i samokontroli. Potrzebni nam są ludzie otwarci na świat, wyznający uniwersalne wartości.
~Stanisław Kracik

Dodatkowo, u liderów przyszłości, oprócz umiejętności miękkich, jeszcze bardziej, niż w obecnych czasach, będzie się liczyła kreatywność oraz umiejętność nadania nowego znaczenia przedmiotom znanym. Będzie to szczególnie ważne, ponieważ już w dzisiejszych czasach ciężko stworzyć rzecz, którą moglibyśmy określić mianem innowacyjnej. W miarę rozwoju technicznego i naukowego, rynek zapełnia się dobrami odpowiadającymi na coraz to bardziej wyspecjalizowane potrzeby. Z kolei przedmioty, które wyszły już z użytku, zalegają w domach, sklepach, magazynach… Znacząca będzie umiejętność ich ponownego wykorzystania dla całkiem nowych celów.

Dostrzec ten nieoczywisty, ukryty zasób i włączyć go do procesu kreowania innowacji. Kwestionowanie standardu będzie jedną z ważnych kompetencji przyszłości.
~Edwin Bendyk

Przed liderami przyszłości będą więc stawały zupełnie nowe wyzwania. Przyjdzie im się mierzyć z całkiem innymi, nieznanymi dotąd problemami. W związku z postępującym zwrotem ku umiejętnościom miękkim, będą musieli wykazać się jeszcze większym zorientowaniem na potrzeby drugiego człowieka i umiejętnością zmobilizowania ludzi do wspólnej pracy. Nowi przywódcy z misją będą musieli nie tyle zdobyć sprawność techniczną w danej dziedzinie, co posiadać zdolność do szybkiego uczenia się nowych rzeczy i interpretowania zjawisk. Zyskiwać na znaczeniu będzie „mądrość życiowa” – umiejętność zachowania się w każdej sytuacji, znajomość pewnych trendów, świadomość zachodzących zjawisk. Za kilkadziesiąt lat poziom naszej wiedzy będzie zupełnie inny, ale mądrość się nie zmieni – jest i będzie jedna, wciąż ta sama.

NO COMMENTS

POST A COMMENT