Home / O portalu

Promujemy ideę przywództwa z misją – czyli przywództwa sensownego, odpowiedzialnego, odwołującego się do wartości, oddającego szacunek zarówno ludziom, jak i środowisku. Prezentujemy sylwetki osób, które osiągają sukces nie tylko w wymiarze bogacenia się, ale przede wszystkim, dlatego że udaje im się wdrażać, promować i rozwijać idee, które są ważne społecznie. Często budują wokół tych idei organizacje – prezentujemy także przykłady takich przedsięwzięć oraz dobre praktyki pokazujące, jak można godzić sukces, karierę a jednocześnie promować dobro. Ponadto oferujemy szkolenia dla osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji przywódczych w duchu przywództwa z misją. Inspiruj się i działaj!