Home / Artykuł  / Gorycz sukcesu

Gorycz sukcesu

Kiedy wymyślimy innowacyjne rozwiązanie, a naszą wizję przekujemy w konkretny plan działania, następuje proces realizacji i pojawiają się pierwsze trudności. Niezwykle istotna jest wiedza, jak do nich nie dopuścić oraz, jeśli wystąpią, świadomość, jak sobie z nimi poradzić.Umiejętność radzenia sobie z problemami, godzenia się z porażkami, w dużej mierze definiuje dobrego lidera, który w życiu nie kieruje się chwilowymi emocjami. Co jednak zrobić, by zminimalizować ryzyko komplikacji?

Przede wszystkim, unikniemy wielu pomyłek i problemów, jeśli na początku zdefiniujemy swoje pole działania, określimy, co chcemy robić. Zadania, jakie sobie przedstawimy, muszą być dopasowane do naszego charakteru, pasji, umiejętności. Kiedy działania są spójne z tym, co nas rzeczywiście interesuje, realizowanie założonego celu będzie nam przychodzić znacznie łatwiej.

Wszystko zaczyna się układać, kiedy człowiek robi coś zgodnie z tym, co w sobie czuje. Innymi słowy, jeśli to „coś” jest zgodnie z jego wizją życia, ale już niekoniecznie kariery. Cokolwiek człowiek robi w życiu, powinien robić to perfekcyjnie.
~Janusz Makuch


Trzeba mieć na uwadze to, że realizacja naszej wizji nie powinna być celem samym w sobie. Tym celem jest znalezienie formy wyrazu samego siebie oraz satysfakcja z doprowadzenia pewnej idei do kształtu. Nawet, jeśli jakieś działania wydają nam się ryzykowne, to czasem warto zrezygnować z chłodnej kalkulacji po to, żeby zrobić coś, o czym od zawsze się marzyło. Pracując z pasją i zaangażowaniem, zdecydowanie łatwiej ustrzec się problemów, nawet tych błahych, wynikających z lenistwa, niedbalstwa, rutyny.

Robienie rzeczy z pasją ma jeszcze jedną zaletę – gdy coś nas fascynuje, chcemy na ten temat wiedzieć jak najwięcej. Ciągle się dokształcamy, odkrywamy nowe aspekty, stajemy się najlepsi w danej dziedzinie.

Dopóty, dopóki w człowieku jest ta pasja, żar poznania i pragnienie, no to czas przestaje mieć charakter linearny, a zaczyna nabierać charakteru cyklicznego. Gdzieś następuje w pewnym momencie ten etap duchowej, intelektualnej reinkarnacji jeszcze za życia.
~Janusz Makuch


Po wtóre, nie możemy oczekiwać, że plan zrealizujemy natychmiast, od razu otrzymamy zwielokrotnienie poniesionych nakładów. Takie podejście prowadzi tylko do porażek i rozczarowań. Trzeba mieć pełną świadomość tego, że urzeczywistnianie idei jest procesem rozłożonym w czasie, złożonym z wielu pomniejszych celów. Pamiętając o tym nie zniechęcimy się przy pierwszej porażce. Nie da się uniknąć wszystkich przeszkód. Bartosz Szydłowski, dyrektor krakowskiego Teatru Łaźnia Nowa przyznaje, że czas, który poświęcił, aby zostać przywódcą z misją, był wypełniony w 90% ciężką pracą i rozwiązywaniem mnożących się problemów. Jedynie pozostałe 10% z całości tego okresu przynosiło mu satysfakcję z uczestnictwa w realizowanych projektach. W takich warunkach jedynym sposobem, by osiągnąć sukces jest naświetlenie sobie długofalowego celu oraz żelazna konsekwencja.
Zięba:

Człowiek, który w obliczu kryzysu porzuca swoje cele, gwałtownie zmienia priorytety, niczego w życiu nie osiągnie. Trzeba umieć przetrzymać trudny okres, starać się zrozumieć ewentualne błędy i je naprawiać,
~o. Maciej Zięba


Po trzecie – doświadczenie. Doświadczenie jest tym elementem realizacji projektu, który odgrywa wyjątkową rolę, jest naszym „know how”. Dzięki niemu z góry możemy założyć, z jakimi problemami przyjdzie nam się zmierzyć i z wyprzedzeniem zaplanować działania, dzięki którym ryzyko ograniczymy do minimum. Doświadczenie jest również katalizatorem zachodzących procesów. Mamy już wiedzę, nie tracimy czasu na poznawanie wszystkiego od nowa, nie borykamy się z problemami, które przytrafiały nam się w przeszłości. Płynnie przechodzimy od jednego etapu do drugiego. Tak więc doświadczenie pozwala nam zaoszczędzić czas i energię, bo dzięki niemu ustrzegamy się części problemów, a realizacje poszczególnych celów przychodzą nam z większą łatwością.

Można powiedzieć, że jeżeli nie masz takiego holistycznego podejścia do tematyki, za którą chcesz się zabrać, to na czymś przegrasz. Wszystko jest ważne.
~Stanisław Kracik


Dlatego istotne jest, by wybierać te projekty, które nas interesują. Nie musimy być ekspertami w danej dziedzinie, ale należy mieć już jakąś wiedzę i chcieć tą wiedzę poszerzać. Jeśli rozwijamy się w obszarach, które lubimy, nie zniechęcimy się przy pierwszym niepowodzeniu. Warto pamiętać, że nabyte umiejętności przydadzą się w przyszłości.

Równocześnie trzeba uważać, by nie wpaść w pułapkę doświadczenia. Człowiek ma tendencję do narzucania sobie „autocenzury” – porzucania pomysłów już w początkowej fazie. Zdajemy sobie sprawę, że ich realizacja będzie trudna i nie chcemy podejmować wzmożonego wysiłku. Ważny jest balans. Należy wykorzystywać doświadczenie tam, gdzie może się ono nam przydać, ale nie pozwolić, powstrzymywało ono nasz rozwój.

Spontaniczność jest niezbędna. Jednocześnie, niemal trzydzieści lat doświadczenia jak organizować pewne rzeczy daje pewność, że choćby się nawet bardzo chciało, to tych pewnych rzeczy się już nie zepsuje
~Janusz Makuch


Wreszcie, nie należy za wszelką cenę próbować ustrzec się problemów. Pracując nad jakimkolwiek projektem, nieistotne, jakiej skali, jesteśmy narażeni na wystąpienie komplikacji, które będziemy musieli przepracować. Nie ma projektów idealnych, które udają się dokładnie tak, jak je sobie zaplanowaliśmy. Pewne procesy są poza naszą kontrolą. To, co możemy kontrolować, to nasze reakcje. Tylko od nas zależy, czy przy pojawieniu się pierwszych kłopotów wycofamy się z projektu, czy też będziemy pracować dalej.

Trudności powinny mobilizować nas do wytężonego wysiłku. Nie można dopuścić do tego, by pojedyncze, drobne porażki przeistoczyły się w poważne kłopoty, które będą nas ściągać w dół. Należy reagować tak szybko, jak to możliwe, angażować się w znalezienie rozwiązania. Trzeba pilnować, by drobne niepowodzenia pozostały drobnymi niepowodzeniami, z których wyciągniemy wnioski na przyszłość.

Jeśli brakuje nam motywacji do podjęcia walki o zrealizowanie projektu, niezwykle ważne okazuje się wsparcie ze strony rodziny oraz zespołu. Dlatego tak istotne jest, byśmy otaczali się ludźmi, na których możemy polegać zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Mając mocne wsparcie łatwiej zmobilizować się do działania. Przydatna jest też asertywność, pewność siebie, świadomość swoich mocnych i słabych stron. Dzięki temu skuteczniej oszacujemy swoje możliwości.

Właśnie wtedy, kiedy można zrobić – powiedzmy – niewiele, ale jeśli to się uda, to jest sukces. Chodzi o to, żeby wykorzystywać te możliwości, które są.
~Marek Balicki


Poradzenie sobie w momentach, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli, czyni nas odporniejszymi na przegraną. Jesteśmy mądrzejsi życiowo – doświadczamy porażek i potrafimy sobie z nimi poradzić, w przyszłości ustrzegamy się popełnienia błędów. Korygujemy swoje działania tak, by więcej nie dopuścić do powstania problemu.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że to, co uważamy za porażkę lub sukces, wcale nie musi nim być. Zofia Oszacka, odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, wójt gminy Lanckorona przyznaje, że urzeczywistnienie idei to droga, która nigdy się nie kończy. Jeśli wykonamy część planu, musimy pracować nad zrealizowaniem kolejnego etapu. To ciągły wysiłek i praca, która wypełniona jest w przeważającej mierze pokonywaniem trudności i tylko od czasu do czasu odznaczają się na niej małe zwycięstwa. Dlatego pierwszym sukcesem samym w sobie jest niestchórzenie już na etapie planowania i zaangażowanie się w projekt z pełną świadomością problemów, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć.

To właśnie jest to flow. To umiejętność poświęcenia czemuś uwagi, to stan, kiedy nie czujesz pragnienia ani strachu, kiedy po prostu jesteś, nie myślisz o tym, co robisz.
~Andrew Hallam


Dlatego mimo niepowodzeń czy bolesnych porażek nie należy się zniechęcać. Trzeba pokonywać własne chwile słabości i uparcie dążyć do wyznaczonego celu. Nawet, jeśli mamy wątpliwości, czy warto poświęcać czas na realizację projektu, którego wynik końcowy jest niepewny, powinniśmy podjąć ryzyko. Z porażki można wyciągnąć cenną lekcję na przyszłość, a odważne decyzje i zdecydowane działania często przynoszą dobry skutek.

NO COMMENTS

POST A COMMENT