Home / Artykuł  / Czynniki warunkujące rozwój

Czynniki warunkujące rozwój

Nie ulega wątpliwości, że szansa na rozwój i realizację planów zależy w dużej mierze od tego, w jakim środowisku żyjemy, z kim się spotykamy na co dzień, jakich wyborów dokonujemy.

Żyjąc w świecie nieustannych zmian, musimy ciągle dostosowywać się do coraz to nowych warunków. Istotna jest jednak świadomość, że nie wszystko zależy od nas, a ścieżka naszej kariery już od naszych najmłodszych lat jest modyfikowana przez szereg czynników zewnętrznych. Teraz, kiedy stoimy u progu naszej kariery, to nasi nauczyciele, mistrzowie, trenerzy są tymi, którzy pełnią rolę przewodników w świecie przywódców z misją. Jednak za kilka lat to my będziemy mieli realny wpływ na dorastające pokolenie i to od nas będzie zależało, czy nauczymy ich, jak być dobrymi liderami, rozwijającymi swoje talenty i działającymi na rzecz społeczeństwa. Warto już teraz przyjrzeć się uwarunkowaniom, które pozwalają na rozwinięcie skrzydeł.

Szczególne miejsce w życiu młodego lidera zajmuje uczelnia wyższa. Profesor nauk humanistycznych i prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw dydaktyki, Andrzej Mania przyznaje, że na barkach uczelni leży wielka odpowiedzialność za przyszłość studentów. Już na poziomie planowania kierunku studiów, należy uważać na to, by nie został on źle rozpisany, gdyż ofiarą błędnie skonstruowanego kierunku zawsze jest student.

Aktualnie odchodzi się już od modelu, w którym student przychodził na zajęcia tylko po to, żeby przekazać mu określoną ilość wiedzy na zadany temat. Takie podejście wiązało się z ryzykiem, że młody człowiek po ukończeniu studiów zakończy swoje kształcenie i przez resztę życia będzie opierał się na zasobie przestarzałych danych wyniesionych z murów uczelni.

Umiejętność ukształtowania człowieka myślącego, poszukującego i takiego, który poszukując potrafi skutecznie znajdować. To jest chyba największe wyzwanie.
~prof. Ryszard Tadeusiewicz

W dobie rozwoju technologicznego, dostęp do całego dorobku nauki każdy z nas ma w kieszeni. Telefon za pomocą jednego kliknięcia udostępnia nam ogromny zasób wiedzy, zgromadzony w jednym miejscu. Dlatego teraz zadaniem uczelni wyższych jest nie tyle przekazanie konkretnych treści, co nauczenie studenta jak ich szukać i wzniecenie w nim chęci do poszukiwania, do samodoskonalenia się – dla siebie. Dzięki temu młody lider sam będzie nieustannie aktualizować swoją wiedzę, będzie stawał się ekspertem w danej dziedzinie, zamiast pozostać przy wyuczonych na pamięć, utartych schematach.

Wiedza będzie za 10 lat w większości przestarzała. Ale jeżeli to się za 10 czy 20 lat zmieni, to ja się tym nie poczuję dotknięty, o ile wiem, że nauczyłem tę osobę myśleć.
~prof. Andrzej Mania

Studia, niezależnie od profilu, powinny nauczyć studenta nieszablonowego sposobu myślenia, wzbudzać w nim chęć tworzenia innowacji, kreowania nowej rzeczywistości. Kreatywność jest katalizatorem zmian. Niezależnie od tego, czy bliżej nam do nauk humanistycznych, czy ścisłych, nie stworzymy niczego nowego bazując jedynie na dorobku naszych poprzedników. Właśnie teraz następuje wyraźny zwrot ku umiejętnościom miękkim, które w czasie dynamicznych zmian są jedynym trwałym kapitałem, nieulegającym natychmiastowej dewaluacji. Liczą się zdolności interpersonalne, umiejętność prowadzenia konstruktywnego dialogu, rozwiązywania sporów, zaradność.

Umiejętność myślenia o problemie, rozważania wad i zalet poszczególnych rozwiązań, logicznego podejścia do problemu, krytycznego myślenia – co jest coś, co naprawdę się liczy dla pracodawcy.
~Ellen Germain

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na rozwój, jest wspieranie inicjatyw. Jest to zadanie nie tylko uczelni, ale także całego otoczenia: naszych pracodawców, znajomych, rodziny. Chodzi o to, by nie mnożyć przeszkód, kiedy pojawi się inicjatywa. Nie gasić entuzjazmu, ale raczej wspierać działania młodych ludzi, którzy chcą wygenerować zmianę. Czasy licealne i studenckie to najlepszy moment, by realizować swoje plany, podejmować różne inicjatywy, zarzucać je, zmieniać zdanie, sprawdzać siebie, szukać właściwego miejsca. Należy zapewnić wsparcie młodym ludziom, którzy nie biorą świata takim, jaki jest, chcą mieć realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości i własnej kariery także. Takie sprawdzanie siebie na różnych polach jest nieodłącznym elementem poznawania swoich kompetencji.

Trzeba wykorzystać ten czas dorosłego życia, czyli jak już się kończy liceum, żeby rozwijać swoje kompetencje i starać się znaleźć to, co się lubi.
~Wojciech Florczyk

Środowiskiem pozwalającym na rozwój człowieka stojącego u progu swojej kariery są niewątpliwie miejsca pełniące rolę „doświadczalnego poligonu”. Na takim „poligonie” można testować siebie i swoje pomysły, tworzyć pierwsze biznesplany. Tymi miejscami pozwalającymi na eksperymentowanie, wypróbowywanie pomysłów, są zyskujące coraz to nowych zwolenników biura coworkingowe oraz inkubatory przedsiębiorczości.

W tych pierwszych możemy znaleźć ludzi, którzy będą podzielać naszą pasję, zechcą nam pomóc w realizacji naszego pomysłu, pomogą w ustaleniu planu działania, w drugich zaś spotkamy osoby, które ułatwią nam rozpoczęcie działalności – dadzą nam wsparcie merytoryczne, adres, pod którym będziemy mogli zarejestrować firmę, poprowadzą naszą księgowość… Zakres pomocy udzielanej przez inkubatory przedsiębiorczości jest bardzo szeroki.

Możemy też pokusić się o założenie startupu. Jeśli nasz projekt okaże się oryginalny, atrakcyjny dla odbiorców, będzie wypełniał pewną niszę i odpowiadał na zapotrzebowanie szerszej społeczności, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda nam się zyskać inwestora, dzięki któremu będziemy mogli zrealizować nasze cele, doprowadzić projekt do szczęśliwego finału.

Głęboko wierzę, że to startupy zmieniają świat, są siłą, która zmienia gospodarkę i dużą część życia społecznego.
~Piotr Wilam


W obecnych czasach, kiedy jako społeczność osiągnęliśmy już bardzo dużo, innowacyjne rozwiązania nabierają szczególnej wartości. Dlatego też uczelnie kładą nacisk na to, by młodemu człowiekowi przekazać nie tylko wiedzę, ale także nauczyć go kreatywności, wzbudzić w nim chęć samorealizacji. Coraz częściej uczelnie wyższe wspierają inicjatywy studentów – powstają Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pozwalające na postawienie pierwszych kroków w biznesie. Mamy też biura coworkingowe, publicznych i prywatnych inwestorów, środowiska startupowców. Słowem, obecnie jest wiele środowisk mających pozytywny wpływ na nasze możliwości rozwoju.

NO COMMENTS

POST A COMMENT