Home / 2017 / Marzec

Edwin Bendyk Dziennikarz, koncentrujący się w swojej pracy na problematyce cywilizacji i oddziaływania techniki na życie społeczne. Od lat 90-tych związany z Tygodnikiem Polityka. Jest także nauczycielem akademickim, wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością, którego był inicjatorem. Uznany ekspert, współautor i realizator szeregu projektów naukowo-badawczych oraz społecznych, jednym z ostatnich jest

READ MORE

Zaczynamy od przedstawienia głównych wątków w światowej i polskiej dyskusji wokół młodych. Osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem mają dziś od 15 do 35 lat i stają się jednym z głównych obiektów zainteresowania dla badaczy, polityków, analityków społecznych i specjalistów od marketingu. *** Zdaniem wielu to

READ MORE

Piotr Wilam Wizjoner i ekspert w branży internetowej. Z wykształcenia filozof, matematyk i biznesman. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Oxford University oraz London Business School. Twórca Wydawnictwa Pascal. Współzałożyciel i pierwszy prezes portalu Onet.pl. Pasjonat nowych technologii, obecnie współzałożyciel, inwestor i partner zarządzający w krakowskim funduszu inwestycyjnym Innovation Nest. *** Ścieżka kariery Piotra Wilama inspiruje

READ MORE

Janusz Makuch Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Założyciel i dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, odbywającego się od 1988 roku, uznawanego za jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, również dobrze znanego poza jej granicami. Wielokrotnie doceniany za organizowanie FKŻ oraz swoją działalność na rzecz zachowania i rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego polskich Żydów, m.in. Krzyżem

READ MORE

Andrzej Mania Profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie prorektor UJ ds. dydaktyki. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pełnił szereg funkcji: był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ ds. studiów stacjonarnych, dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych UJ, organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, dyrektorem Instytutu Amerykanistyki

READ MORE

Joanna Orlik Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury. Z tą Instytucją jest związana od roku 2002. Pod jej przewodnictwem MIK nabrał nowego rozmachu i stał się rozpoznawalną instytucją kultury w całej Polsce. Dała też początek wielu innym inicjatywom – założyła Koło Wschodnie UJ, dzięki niej powstał np. „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni.” Jest również

READ MORE